Disclaimer Head First Coaching

Voor alle duidelijkheid wijst Head First Coaching ten aanzien van de websites www.headfirstcoaching.nl u op het volgende:

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Head First Coaching sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Head First Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.